logo1


Fjellsikkerhet er mer enn fjellvettregler. På Krossbu er det tradisjon fra begynnelsen av 1960-tallet med bre- og fjellkurs. Tusenvis har av nordmenn har lært seg sikker ferdsel på bre i fjellet.

"For oss som driver turisme i fjellet er det viktig at folk lærer seg og forståelsen for fjellets utfordringer på snø og is, sommer og vinter. Nå vil vi hedre noen  av dem som på frivillig basis har gått i spissen for dette", sier Torill og Kåre Vole på Krossbu.

FJELLETS MESTER 2012: BERIT JOHANSEN
Berit-Johansen-Vetti-p-fjellnal
Berit-Johansen-VettiBerit Johansen var en fjellpioner som utforsket og klatret alle de bratteste brearmene på Jostedalsbreen, 20 i alt, flere av dem for første gang sammen med Torbjørn Legar, Lars Erik Staxrud og Kjell Storrø. Ofte studerte hun brefallene i dagesvis for å se hvor rasene gikk. Hun hadde en egen evne til å finne løsningene og veien opp.

Hun var breinstruktør på Krossbu på slutten av 1960-tallet, hun var aktivt med i Bregruppa i Turistforeningen og jobbet med bremåling på Memurubreen, Helstugubreene og Folgefonna.

Først av alle på samtlige 2000-meter topper i Norge.

Kjell Storrø og hun var også de aller første som klatret alle våre topper over 2000 meter, 269 i alt. De siste to besteg de 5. juli 1975.

Berit-Johansen-Vetti-i-fjellet
Berit Johansen var også med på første-bestigningene av sør-ryggen på Austre Ringstind, sør-ryggen på Midtre Ringstind og sørveggen på Søre Soleitind i Hurrungane - med sine nevnte turkamerater.


Hun giftet seg med Jørgen Vetti i 1977 og var med i gards og turistdrifta på Vetti i Vest-Jotunheimen sammen med ham og søstrene Johanna og Tordis Vetti.

Mangeårig rektor på Norges Høgfjellskole, Nils Faarlund i juryen, sier følgende om bestigningene på Jostedalsbreen: - Dette var en uvanlig og krevende form for isklatring – det ypperste som ble gjort i Norge og Skandinavia på den tiden.


FJELLETS MESTER 2010: GUNNAR "KNOTT" CARLSON

knott-karlsen1958 begynte Gunnar ”Knott” Carlson undersøke knott i Jotunheimen.
Han fant knottarter like fasinerende som landskapet både ved Juvasshytta og Leirvannet ovenfor Krossbu.

Disse studiene resulterte i en doktoravhandling i 1962.

Kjærligheten til Jotunheimen førte til at Gunnar i 1971 startet reiser til Krossbu for Klippans gymnas. Og fra 1975 for Olympiaskolen i Helsingborg.


Mer enn 4000 sørsvenske elever har, takket være Gunnar,s unike pedagogiske innsikt, hans store kunnskaper i naturvitenskap, hans humor og medmenneskelighet innspirert og gitt mulighet for opplevelse av den norske fjellnaturen.

Olympiaskolens reiser til Norge fortsetter , og Krossbu har i alle år vært det naturlige midtpunkt, først med Kristine og Bjarne ,og siden 1992 med Torill og Kåre som vertskap.


ØIVIND KULBERG – EN FJELLETS MESTER 2009
 
oeivind-kulbergHan tok initiativ til brekursene på begynnelsen av 1960 tallet og bidro aktivt i over 20 år med opplæring av breførere og instruktører, blant annet på Krossbu. Øivind Kulberg sto sentralt i utviklingen av et unikt bremiljø i Norge og dannelsen av Bregruppa i DNT.

Tusenvis av nordmenn har gjennom årene tilegnet seg nødvendig ferdighet og erfaring for kunne mestre breene i våre mest krevende fjellområder. Hans pedagogikk var basert på erfaringsdeling mellom elev og instruktør, opplæring og samtidig utvikling av enkle sikringsmetoder.


Hans innsats for fjellsikkerhet, for å utvikle og utbre forståelsen for fjellets utfordringer på snø og is, sommer og vinter, ble påskjønnet med ”Fjellets mester-prisen” på Krossbu påsken 2009. Se presseklipp

FJELLETS MESTERPRIS TIL KJELL-IVAR KNUTSEN 2009
knutsenKjell Ivar Knutsen har drevet klatre- og fjellsportkurs gjennom 35 år, ofte på Krossbu og i Innerdalen og gjerne flere kurs hver sesong. Også utenom kursene har han vært imøtekommende og vist utallige nybegynnere til rette ved å ta dem med på bre- og toppturer og lært dem forståelsen av fjellets utfordringer på snø, is og klippe, sommer som vinter.

Kjell Ivar startet sin karriere i fjellet som 16-åring ved å klatre alene over alle toppene på Snøhetta ved Dovre. Siden har han klatret de fleste av rutene i Innerdalen, Romsdalen og Jotunheimen og besteget alle landets topper over 2000 meter.

Kjell Ivar Knutsen har vært en miljøskaper og nestor i det norske klatremiljøet gjennom en mannsalder. - Han klatret så stødig at forankringene var mest til pynt, uttalte Aslak Åstorp fra juryen. Han klatret sammen med Knutsen og Roy Nilsen da Svøufossen i Sunndalen ble besteget første gang i 1994.
Kjell Ivar knutsen ble medlem av Norsk Tindeklubb i 1980.  Se presseklipp

Adresse

Krossbu Turisthytte
Sognefjellsvegen 4688 
2687 Bøverdalen

Telefon: +47 61 21 29 22
E-post: post@krossbu.no

Friske" opplevelser!

video_banner1

Se video HER