breport_1aDen bre som ligger nærmest Krossbu er Leirbreen, som er en arm av Smørstabbreen. Den går ikke å se fra Krossbu men den ligger altså rett foran Store Smørstabbtind. Den bre man ser lengre opp i dalen fra Krossbu er Bøverbreen, også den en arm av Smørstabbreen. Leirbreen har en fin breport som ligger på et sted som er perfekt for en første matpause på flere av turene øst for Krossbu.

Turen opp til breporten er felles startstrekning for flere av turene på østsiden av Krossbu. Breporten er verd et besøk i seg selv og det er ikke noe som hindrer at man tar samme veien ned igjen hvis man har våknet på den late siden. Den tur som blir beskrevet her tar dog en liten omvei på tilbakeveien. Dermed får man se både vann og fossefall på nært hold.


Start fra Krossbus forside og gå ned til parkeringen på andre siden trebruen. I andre enden av parkeringen begynner en sti som følger elven Leira opp på dens venstre side. Vandringen er brattere enn det ser ut som så det kan være et bra tips å både lette på bekledningen og ta en pause en gang iblant. Benytt anledningen til å nyte av "De tre søstre", fossefallene oppe på den andre siden elven.

Endemorenen:
Etter et par kilometer kommer man fram til den største av de endemorener som Leirbreen har avsatt foran seg. Her har breen stått i mange år og stanget frem og tilbake og skjøvet inn mer og mer stein i den lange mur vi ser i dag. Til slutt fikk den likevel gi tapt mot klimaet og har trukket seg langt tilbake til det sted der vi finner brekanten i dag.
Breporten:

Her oppe forgreiner elven seg ut i mange småbekker. Hold utkikk etter de små vardene som markerer veien opp langs bekkene lengst til venstre. Til slutt kommer man opp på et platå som er det nye land som breen nylig har levert fra seg. De siste årtier har breen gått ganske raskt tilbake. Ved å se etter de røde markeringene med årstall på noen av de store steinene kan man se akkurat hvor raskt det har gått. Så er det bare å velge seg ut en bekvem sitteplass og ta sin første lunsj i breens glans og med Store Smørstabbtind våkende over seg.

Innløpet:
Når man er ferdig med glasiologi- studiene oppe ved breporten fortsetter man turen mot nordvest, over Veslefjell. Målet er Øvre Nufstjørnas østre ende og best legger man ruten forbi de to små vannene som ligger som i vinkel mot hverandre på kartet. Fortsett rundt Øvre Nufstjørna fra bekken som renner inn i den til utløpet i andre enden. Følg så denne bekken ned til et lite platå og benytt anledningen til å krysse bekken, over til dens venstre side, før det blir for mye foss.

breport_6Fossefallet:
Nå nærmer man seg fossefallet som kaster seg ned mot dalbunnen. Beste utsiktspunktet er å gå ut på den lille toppen som er på sydsiden av fossefallet. Når man så skal fortsette tilbake til Krossbu så finnes det to veier å velge mellom. Alternativ én er at man går rett ned til bilveien. Det finnes en fin sti her, men den kan være vrien å finne starten på. Det er en fordel å bruke litt tid på å lete seg frem til stien, ellers ender man gjerne opp inne i vierkrattet. Vel nede er det bare å følge bilveien tilbake til Krossbu.

Det andre alternativet er å gå opp noen høydemeter igjen og gå på skrå ned langs dalsiden. Det sistnevnte er selvsagt finest, selv om bilveien kan være forlokkende for den som er blitt sliten. Turens lengde, ca 9 km.